KONTAKT Z ORGANIZATORAMI MISTRZOSTW POLSKI ENERGETYKÓW W MARATONIE ROWEROWYM MTB - TAURON CUP

  TKKF - Ognisko "ENERGIA"  organizatorem wykonawczym  Mistrzostw Polski Energetyków w Maratonie rowerowym MTB - TAURON CUP.

Organizację Mistrzostw Rada Główna Federacji Sportowej "ENERGETYK" w Warszawie powierzyła naszemu Towarzystwu. Dzięki temu Mistrzostwa znajdują się w oficjalnym kalendarzu Imprez Ogólnopolskich FS "Energetyk". Poniżej zamieszczamy dane kontaktowo-adresowe TKKF "Energia" oraz Biura Komitetu Organizacyjnego.

TKKF - OGNISKO "ENERGIA"
przy TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Dajwór 27
30-960 Kraków
NIP 676-21-21-389
KRS 0000106940
Biuro Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw
Bogdan Ulicki - Przewodniczący Komitetu
tel. 012 261 2541, 502 967 657
Grzegorz Kubicki - Dyrektor sportowy
tel. 012 261 1087
Joanna Szczurek - Sekretarz
tel. 506 345 200
 

TKKF "ENERGIA"  2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.